Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Uppföljning och statistik

Syftet med nationell uppföljning av ett nytt läkemedel är att klargöra om läkemedlet använts enligt rekommendationerna, till rätt patientgrupp och på rätt sätt.

Ta del av uppföljningsrapporter av läkemedel under ordnat införande »

Varje kvartal sammanställs statistik till landstingen över läkemedlen som omfattas av ordnat införande. Statistiken omfattar försäljningen per recept och rekvisition i landstingen.

Här presenteras försäljningsstatistik för utvalda läkemedel »