Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Försäljningsstatistik

Varje kvartal sammanställs statistik till landstingen över läkemedlen som omfattas av ordnat införande. Statistiken omfattar försäljningen per recept och rekvisition i landstingen. Här presenteras försäljningsstatistik för utvalda läkemedel.

Statistiken och kommentarerna är aktuella vid publiceringsdatum. Publicerade rapporter uppdateras inte.

Klicka på kolumnrubriken för att sortera

Substans Läkemedel Indikation Datum

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

Viekirax

hepatit C

2017-10-30

pembrolizumab

Keytruda

melanom

2018-01-19

pembrolizumab

Keytruda

icke-småcellig lungcancer i andra linjen

2018-01-19

reslizumab

Cinqaero

astma

2019-02-05

sakubitril-valsartan

Entresto

hjärtsvikt

2018-05-03

simeprevir

Olysio

hepatit C

2017-10-30

sofosbuvir/ledipasvir

Harvoni

hepatit C

2017-10-30

sofosbuvir

Sovaldi

hepatit C

2017-10-30

sofosbuvir/velpatasvir

Epclusa

hepatit C

2017-10-30

sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir

Vosevi

hepatit C

2017-10-30

tofacitinib

Xeljanz

reumatoid artrit

2017-10-30

abirateron

Zytiga

prostatacancer

2018-10-26

alirokumab

Praluent

hyperlipidemi

2018-10-26

baricitinib

Olumiant

reumatoid artrit

2017-10-30

benralizumab

Fasenra

astma

2019-02-05

daklatasvir

Daklinza

hepatit C

2017-10-30

daratumumab

Darzalex

multipelt myelom

2018-01-19

dasabuvir

Exviera

hepatit C

2017-10-30

dupilumab

Dupixent

atopisk dermatit

2018-10-26

elbasvir

Zepatier

hepatit C

2017-10-30

elotuzumab

Empliciti

multipelt myelom

2018-01-19

enzalutamid

Xtandi

prostatacancer

2018-10-26

evolocumab

Repatha

hyperlipidemi

2018-10-26

glekaprevir/pibrentasvir

Maviret

hepatit C

2017-10-30

guanfacin

Intuniv

ADHD

2017-09-01

ixazomib

Ninlaro

multipelt myelom

2018-01-19

karfilzomib

Kyprolis

multipelt myelom

2018-01-19

mepolizumab

Nucala

astma

2019-02-05

nivolumab

Opdivo

melanom

2018-01-19

nivolumab

Opdivo

icke-småcellig lungcancer i andra linjen

2018-01-19