Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Försäljningsstatistik

Varje kvartal sammanställs statistik till landstingen över läkemedlen som omfattas av ordnat införande. Statistiken omfattar försäljningen per recept och rekvisition i landstingen. Här presenteras försäljningsstatistik för utvalda läkemedel.

Statistiken och kommentarerna är aktuella vid publiceringsdatum. Publicerade rapporter uppdateras inte.

Klicka på kolumnrubriken för att sortera

Substans Läkemedel Indikation Datum

karfilzomib

Kyprolis

multipelt myelom

2018-01-19

mepolizumab

Nucala

astma

2019-02-05

nivolumab

Opdivo

melanom

2018-01-19

nivolumab

Opdivo

icke-småcellig lungcancer i andra linjen

2018-01-19

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

Viekirax

hepatit C

2017-10-30

pembrolizumab

Keytruda

melanom

2018-01-19

pembrolizumab

Keytruda

icke-småcellig lungcancer i andra linjen

2018-01-19

reslizumab

Cinqaero

astma

2019-02-05

sakubitril-valsartan

Entresto

hjärtsvikt

2018-05-03

simeprevir

hepatit C

2017-10-30

sofosbuvir/ledipasvir

Harvoni

hepatit C

2017-10-30

sofosbuvir

Sovaldi

hepatit C

2017-10-30

sofosbuvir/velpatasvir

Epclusa

hepatit C

2017-10-30

sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir

Vosevi

hepatit C

2017-10-30

tofacitinib

Xeljanz

reumatoid artrit

2017-10-30

abirateron

Zytiga

prostatacancer

2018-10-26

alirokumab

Praluent

hyperlipidemi

2018-10-26

baricitinib

Olumiant

reumatoid artrit

2017-10-30

benralizumab

Fasenra

astma

2019-02-05

daklatasvir

Daklinza

hepatit C

2017-10-30

daratumumab

Darzalex

multipelt myelom

2018-01-19

dasabuvir

Exviera

hepatit C

2017-10-30

dupilumab

Dupixent

atopisk dermatit

2018-10-26

elbasvir

Zepatier

hepatit C

2017-10-30

elotuzumab

Empliciti

multipelt myelom

2018-01-19

enzalutamid

Xtandi

prostatacancer

2018-10-26

evolocumab

Repatha

hyperlipidemi

2018-10-26

glekaprevir/pibrentasvir

Maviret

hepatit C

2017-10-30

guanfacin

Intuniv

ADHD

2017-09-01

ixazomib

Ninlaro

multipelt myelom

2018-01-19