Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Uppföljningsrapporter

Syftet med nationell uppföljning av ett nytt läkemedel är att klargöra om läkemedlet använts enligt rekommendationerna, till rätt patientgrupp och på rätt sätt.

Substans Läkemedel Indikation Datum

alemtuzumab

Lemtrada

multipel skleros

2014-04-15

dasabuvir

Exviera

hepatit C

2017-07-07

daklatasvir

Daklinza

hepatit C

2017-07-07

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

Viekirax

hepatit C

2017-07-07

simeprevir

Olysio

hepatit C

2017-07-07

sofosbuvir

Sovaldi

hepatit C

2017-07-07

sofosbuvir/ledipasvir

Harvoni

hepatit C

2017-07-07

tofacitinib

Xeljanz

reumatoid artrit

2018-10-16

baricitinib

Olumiant

reumatoid artrit

2018-10-16

olaparib

Lynparza

ovarialcancer

2018-11-07