Gå till innehåll

Rättvist och jämlikt – för den som skriker högst

Publicerad

Patientsamverkan bör vara systematisk och komma in tidigt i processen när ett nytt läkemedel ska börja användas. Fokus bör röra sig från de enskilda berättelserna till det allmängiltiga perspektivet. Rättvist och jämlikt – för den som skriker högst är ett nytt avsnitt i podden Rådet från NT-rådet som handlar om patientsamverkan.

Tove Lindahl Greve, Andreas Hager, Hanne Kjöller och Jan Liliemark samtalar om patientsamverkan. Foto Karin Nordin.

Tove Lindahl Greve, Andreas Hager, Hanne Kjöller och Jan Liliemark samtalar om patientsamverkan. Foto Karin Nordin.

– Vi ser i hela samhället mer av en efterfrågestyrd vård och en nöjdkundprincip som tillämpas på allt fler områden där det finns en offentlig finansiering i botten. Jag menar att det ofta finns en konflikt mellan vad som är evidensbaserat och vad som är kundnytta, säger Hanne Kjöller, sjuksköterska, journalist och kolumnist, i podden.

Hon beskriver hur svårt det är för medierna att behandla den komplexitet som finns kring prioriteringar, patientengagemang och opinionsbildning i frågor som rör vård och läkemedel. Hon är också bekymrad över tilliten till vården.

– Det sprids en bild av att man inte får vård om man inte kräver den. Det är inte min bild, säger hon.

Andreas Hager, rådgivare patientsamverkan i NT-rådet, ser att det är här patientsamverkan kan komma in och bli en viktig del:

– Med lite bättre tillit blir hela känslan kring sjukvården annorlunda. Om de nya medicinerna inte kommer in ett sammanhang där vården får goodwill av dem, så spär det på utvecklingen åt fel håll. Patientsamverkan kan leda till att vi utvecklar införandet av de nya terapierna så att det kan bli något framåtsträvande istället, säger han.

Han menar att patientsamverkan måste ske systematiskt och komma in tidigt när ett läkemedel ska introduceras i Sverige.

Tove Lindahl Greve, tidigare verksamhetschef i Ung Cancer, framhåller hur viktigt det är att inte bara spegla en enskild individs upplevelser och behov utan hela den större patientgruppens. Hon beskriver i podden hur Ung Cancer arbetat med patientsamverkan.

– Vi använde de enskilda berättelserna, men det låg ett strategiskt arbete bakom för att de enskilda berättelserna skulle bära de allmängiltiga upplevelserna, säger hon.

Podden Rådet från NT-rådet finns där poddar finns. Du kan också lyssna här:

I avsnittet Rättvist och jämlikt – för den som skriker högst medverkar:

Hanne Kjöller, journalist och kolumnist
Andreas Hager, rådgivare patientsamverkan NT-rådet
Tove Lindahl Greve, generalsekreterare Majblommans Riksförbund, tidigare verksamhetschef Ung Cancer
Jan Liliemark, professor SBU och adjungerad ledamot NT-rådet
Samtalet leds av Karin Nordin, NT-rådet

Karin Nordin

Senast ändrad

Rådet från NT-rådet

Rådet är en podd som handlar om nya, dyra läkemedel och hur samhället prioriterar dem. Lyssna även på Rådet för att få veta mer om nya läkemedel mot sällsynta sjukdomar, konflikten mellan etik och vinstintresse, samverkan med patienter och hur framtidens läkemedelsmarknad ser ut.

NT-rådet

Rådet ges ut av NT-rådet, en grupp experter utsedda av Sveriges regioner för att ge rekommendationer om hur nya läkemedel ska användas. Målet är rättvis och jämlik tillgång till nya läkemedel för alla patienter i hela landet.