Gå till innehåll

Rekommendation Metalyse 25 mg (tenekteplas 5000 enheter) under restsituation av Actilyse (alteplas) på strokeindikation

Publicerad

Det har under en längre tid varit brist på de antitrombotiska läkemedlen Metalyse (tenekteplas) och Actilyse (alteplas) i Sverige.

Företaget Boehringer Ingelheim meddelar nu att Metalyse 25 mg (tenekteplas 5000E, ny styrka) är godkänt för behandling av akut ischemisk stroke. Läkemedlet är avsett för vuxna för trombolytisk behandling vid akut ischemisk stroke (AIS) inom 4,5 timmar efter debut av strokesymtom och efter att intrakraniell blödning har uteslutits.

Introduktionen i Sverige kommer ske under april 2024 och kommer innebära ett byte av behandling från Actilyse (alteplas) infusion till Metalyse 25 mg injektion vid behandling av AIS. Bytet är nödvändigt att göra då Actilyse inte kommer finnas tillgängligt för behandling av AIS under resterande 2024.

För behandling av övriga indikationer där antibrombotisk behandling är aktuell är det ingen förändring; restsituation och fördelning av övriga styrkor av Metalyse samt Actilyse kommer att fortgå under 2024.

Rekommendation

Nationell arbetsgrupp för Sveriges läkemedelskommittéer, NAG LOK, och NAG Stroke gör följande rekommendation gällande Metalyse 25 mg. Rekommendationen gäller under rådande restsituation av nämnda antitrombotiska medel.

För patienter med AIS där antitrombotisk läkemedelsbehandling är aktuell ska Metalyse 25 mg väljas i första hand.

Alla regioner bör så snart som möjligt påbörja arbete med övergång till Metalyse 25 mg vid AIS och säkerställa

  • Information till läkare och sjuksköterskor inom akut strokevård om byte
  • Lokala rutiner för trombolysering med Metalyse 25 mg
  • Journalsystem och läkemedelsmoduler är uppdaterade
  • Att läkemedlet finns på ”rätt” enhet utifrån regionens förutsättningar
  • Redan fördelat Actilyse för AIS används, alternativt fördelas om till andra enheter med behov för övriga indikationer. Detta för att minimera kassation.

NAG LOK
NAG Stroke

Praktisk hantering

Metalyse 5000 enheter (vnr 193353) finns tillgängligt för beställning från 8 april 2024. Under 2024 kommer läkemedlet fördelas till regionerna av Nationellt Kontrolltorn (CT). Utgångspunkt för tillldelade volymer är statistik från Rikstroke. För att ha möjlighet att skapa ett visst lager i regionerna kommer det att tilldelas extra volym under de två första månaderna.

Varje region bedömer själv hur intern fördelning av regionens tilldelade volym Metalyse 5000 enheter sker.

Information om beredning och dosering finns i FASS Metalyse - FASS Vårdpersonal. Framöver kommer även instruktionsfilmer kunna nås via FASS.

Information finns även i Behandling av stroke med Metalyse® | Tenecteplas 25 mg (boehringer-ingelheim.com)

Senast ändrad