Gå till innehåll

Kuvan (sapropterin)

Kuvan är avsett för behandling av hyperfenylalaninemi vid fenylketonuri och vid tetrahydrobiopterinbrist.

NT-rådet har 2017-12-06 beslutat att Kuvan kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.