Gå till innehåll

Mekinist (trametinib)

Mekinist är avsett för behandling av melanom och icke-småcellig lungcancer.

NT-rådet har beslutat att Mayzent kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via recept. Avtalsstart 2023-01-01 Avtalsslut 2024-12-31 Förlängningsoption till och med 2025-12-31

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.