Gå till innehåll

Orladeyo (berotralstat)

För Orladeyo finns avtal som tagits fram nationellt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om läkemedlets användning. Hur läkemedlet ska användas bedöms av respektive region.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via recept. Avtalsstart 2022-01-01 Avtalsslut 2024-12-31

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet