Gå till innehåll

Orserdu (elacestrant)

Orserdu är avsett för behandling av ER-positiv/HER2-negativ bröstcancer.

NT-rådet har 2023-08-23 beslutat att Orserdu kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.

Tidig bedömningsrapport

bröstcancer

Tidig bedömningsrapport 2023-06-13

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.