Gå till innehåll

RSVpreF

Första maternella vaccinet som profylax mot respiratoriskt syncytialvirus (RSV) hos spädbarn (upp till 6 månaders ålder).

Tidig bedömningsrapport

Vaccin mot RS-virus; maternell

Tidig bedömningsrapport 2023-08-21

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.