Gå till innehåll

Tepmetko (tepotinib)

Tepotinib är avsett för behandling av avancerad icke-småcellig lungcancer med MET exon 14 (METex14) skipping-mutationer.

För Tepmetko finns avtal som tagits fram nationellt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om läkemedlets användning. Hur läkemedlet ska användas bedöms av respektive region.

Tidig bedömningsrapport

icke-småcellig lungcancer

Tidig bedömningsrapport 2021-06-15

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via recept. Avtalsstart 2023-05-01 Avtalsslut 2025-04-30 Förlängningsoption till och med 2026-04-30

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.