Gå till innehåll

Produktinfosida

Text

Tidig bedömningsrapport

Här är bedömningen över

Här är bedömningen under

Under beredning – nationell samverkan

Text 2 som är över

Text 2 som är under

NT-rådets rekommendation

Rekommenderar över

Rekommenderar under

Avtal

Avtal över Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via rekvisition. Avtalsstart 2023-09-14 Avtalsslut 2023-09-22

Avtal under

Uppföljning

Uppföljning över

Uppföljning under

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Avslutat över

Avslutat under

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.