Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alla flickor kan få HPV-vaccin

Publicerat 2008-02-27

Socialstyrelsen föreslår att flickor i årskurs fem och sex ska vaccineras mot humant papillomvirus (HPV).

Kontinuerlig utvärdering av vaccinets effekter är en förutsättning för införande i det allmänna vaccinationsprogrammet. Antal insjuknade i livmoderhalscancer, eventuell negativ effekt av vaccinet på lång sikt och nya virustyper måste följas upp.

Fortsatt effektiv screening för att upptäcka cellförändringar och cancer måste ske. HPV-vaccinet skyddar bara mot två virustyper och ska ses som ett komplement till cellprovstagning.

Att vaccinera pojkar är inte aktuellt i dagsläget. Osäkerhet finns om det skulle öka skyddet för flickor och det är oklart hur vaccinet påverkar förekomst av cancer hos män.

Remissinstanserna ska inkomma med yttranden senast den 9 april.

Britt Wessel

Källa:
  1. Socialstyrelsen. Socialstyrelsen föreslår att HPV-vaccin ska ingå i vaccinationsprogrammet Pressmeddelande 2008-02-26

Senast ändrad