Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Alla typer av antipsykotika förenade med ökad risk för död hos äldre dementa

Alla typer av antipsykotika förenade med ökad risk för död hos äldre dementa

Publicerat 2008-11-28

Att så kallade atypiska neuroleptika är förenade med en ökad risk för död hos patienter med demenssjukdom är känt sedan tidigare. Även konventionella antipsykotiska läkemedel bedöms nu vara förenade med denna risk. Det konstaterar den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMEA, efter att ha utrett preparaten [1].

En varning, liknande den som redan finns för atypiska neuroleptika, införs nu i produktinformationen för samtliga konventionella neuroleptika,

EMEA uppmanar förskrivare till stor restriktivitet vid ordination av såväl äldre som nyare neuroleptika till äldre dementa patienter. Samma råd gav Läkemedelsverket i sina behandlings-rekommendationer som publicerades tidigare i år [2].

Jenny Järvsén

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Konventionella antipsykotiska läkemedel förenade med ökad dödlighet hos äldre dementa patienter. Information 2008-11-28
  2. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling och bemötande vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom – BPSD

Senast ändrad