Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Allmänheten kan nu rapportera biverkningar med e-tjänst

Allmänheten kan nu rapportera biverkningar med e-tjänst

Publicerat 2008-06-12

En e-tjänst där patienter och konsumenter kan rapportera biverkningar av sina eller närståendes läkemedel har lanserats av Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket tar sedan början på förra året emot biverkningsrapporter från allmänheten, som ett komplement till den lagstadgade rapporteringen från hälso- och sjukvården. Rapporterna kan gälla alla typer av misstänkta biverkningar från läkemedel (både receptbelagda och receptfria) och naturläkemedel.

Hittills har allmänheten rapporterat via brev, med sjukvårdens pappersblanketter och med blanketter som funnits på vissa apotek. Men sedan den 10 juni finns på Läkemedelsverkets webbplats ett elektroniskt formulär som ska göra det enklare att rapportera. På webbplatsen finns även en blankett i wordformat att skriva ut om man föredrar att skicka med vanlig post.

Gunilla Sjölin-Forsberg, chef för enheten för läkemedelssäkerhet vid Läkemedelsverket, hoppas att den nya e-tjänsten ska leda till att det kommer ännu fler biverkningsrapporter från allmänheten.

– Ju fler biverkningar som rapporteras till oss, desto bättre bild får vi över läkemedels säkerhet. Nu ser vi fram emot att få in mer kompletterande information från allmänheten, information som gör att vi ännu snabbare kan reagera om något är fel, säger hon i ett uttalande på myndighetens hemsida.


Jenny Järvsén

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Säkrare läkemedel när alla rapporterar biverkningar. Pressmeddelande den 10 juni 2008

Senast ändrad