Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Allvarlig leverskada av Tysabri

Publicerat 2008-03-28

MS-läkemedlet Tysabri kan ge leverbiverkningar, konstaterar den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA). Myndigheten har fått 29 rapporter om leverskada varav två tredjedelar var allvarliga.

EMEA bedömer att leverskadorna troligen har samband med Tysabri och vårdgivare bör följa leverfunktionen hos de patienter som behandlas med läkemedlet. Patienterna uppmanas också kontakta sjukvården om symtom som gulfärgning av hud och ögonvitor eller mörkfärgning av urin uppstår.

Den europeiska läkemedelsnämnden CHMP begär nu att produktinformationen kompletteras med information om att risk för leverskada finns.

Britt Wessel

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Tysabri kan ge leverskada. Nyhet 2008-03-26

Senast ändrad