Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Alphagan kontraindicerat till barn under två år

Alphagan kontraindicerat till barn under två år

Publicerat 2008-05-21

Användning av Alphagan (brimonidin) ögondroppar kontraindiceras till barn under 2 år. Behandlade barn i åldern 2-7 år, i synnerhet de som väger under 20 kg, bör följas noga.

Det bedömer Läkemedelsverket efter att ha tagit del av resultaten från en tre månaders kontrollerad, dubbelmaskerad studie av effekt och säkerhet av brimonidin hos barn. Barnen hade glaukom (primär eller sekundär) och var mellan 2 och 7 år gamla.

Frekventa systemiska biverkningar framförallt dåsighet eller letargi rapporterades hos 21 av 38 barn. Hos tre sågs allvarlig påverkan. Symptomen var dock övergående och utan efterverkningar.

Brimonidin har sedan tidigare inte rekommenderats till barn under 12 år och har varit kontraindicerat till nyfödda på grund av allvarliga biverkningar som medvetslöshet, hypotension, hypotoni, hypotermi, cyanos och apné.

Preparatet godkändes 1997 i Sverige och används oftast tillfälligt, inför operation (goniotomi eller trabekulotomi) eller som komplement till kirurgi.

/SE

Senast ändrad