Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Antivirala hivläkemedel kan öka risken för hjärtinfarkt

Antivirala hivläkemedel kan öka risken för hjärtinfarkt

Publicerat 2008-04-08

Patienter som behandlas med någon av nukleosidanalogerna abakavir eller didanosin, löper en ökad risk för hjärtinfarkt under behandlingstiden enligt en studie presenterad i Lancet. Risken ökade med 90 respektive 49 procent, konstaterar forskarna.

Den högre risken i samband med medicineringen var dock reversibel och återgick till den normala sex månader efter avslutad behandling.

Totalt omfattade studien drygt 33 000 hivpatienter som behandlats vid 212 kliniker i Europa, USA och Australien och inkluderade fem olika NRTI (nucleoside reverse transcriptase inhibitors)-preparat: zidovudin, stavudin, lamivudin, didanosin och abakavir.

Det är fortfarande oklart vilken mekanism som ligger bakom riskökningen. Den europeiska läkemedelsnämnden, CHMP, meddelar att den information som finns inte är tillräcklig för att dra en slutsats om sambandet mellan abakavir och ökad risk för hjärtinfarkt. Nämnden rekommenderar därmed patienter att fortsätta behandlingen och samtidigt minimera riskfaktorer som rökning, högt blodtryck, höga blodfetter och diabetes.

/SE

Källa:
  1. Use of nucleoside reverse transcriptase inhibitors and risk of myocardial infarction in HIV-infected patients enrolled in the D:A:D study: a multi-cohort collaboration. Lancet. 2008 Apr 1; [Epub ahead of print]  Pubmed

  2.  
  3. EMEA. Further data needed to determine the risk of heart attack with abacavis. Pressmeddelande 2008-04-02

Senast ändrad