Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Använd Moxifloxacin restriktivt vid ÖLI

Använd Moxifloxacin restriktivt vid ÖLI

Publicerat 2008-08-07

Behanding med moxifloxacin ökar risken för leverbiverkningar och ska användas restriktivt vid en del övre luftvägsinfektioner (ÖLI).

Den europeiska läkemedelskommittén CHMP konstaterar efter genomgång av säkerhetsdata att moxifloxacin endast bör användas vid behandling av akut bakteriell sinuit, akut försämring av kronisk bronkit samt vid pneumoni när andra antibiotika inte kan användas eller inte haft effekt.

Anette Rickebjer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Nyhet 2008-07-25

Senast ändrad