Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Dicykloverin nu enbart som licensläkemedel

Dicykloverin nu enbart som licensläkemedel

Publicerat 2008-05-15

Dicykloverin, som används vid svår spädbarnskolik, går inte längre att skriva ut på recept som ex tempore-läkemedel. Läkemedelsverket har beslutat införa licensförskrivning då substansen finns som godkänt läkemedel utomlands.

 

Medlet kan ge allvarliga biverkningar bland annat andningsstillestånd, andnöd och kramper. Därför bör användningen av dicykloverin vid spädbarnskolik begränsas till mycket besvärliga fall när alla andra behandlingsalternativ övervägts, råder Läkemedelsverket. Myndigheten betonar vikten av att förskrivaren tydligt informerar föräldrarna om riskerna med användningen av preparatet.

Siv Martini

Senast ändrad