Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Effektivt men kostsamt med ranibizumab

Publicerat 2008-05-22

Läkemedlet ranibizumab (Lucentis) bromsar kraftigt sjukdomsförloppet hos patienter med våt makuladegeneration. Men behandlingen är resurskrävande och effekten oklar på sikt, skriver SBU i ny rapport.

Det finns starkt vetenskapligt stöd för månatlig behandling med Ranibizumab i upp till två år. SBU:s genomgång visar att läkemedlet då har en kraftigt uppbromsande effekt på sjukdomsförloppet jämfört med fotodynamisk behandling eller simu­lerad injektion hos patienter med neovaskulär åldersrelaterad förändring i näthinnans gula fläck (AMD). Behandlingen ger också i betydligt högre grad synförbättring.

På längre sikt än två år är dock det vetenskapliga underlaget för effekten av ranibizumab fortfarande otillräckligt. Det är också oklart hur resultatet blir om injektionerna ges mer sällan än en gång i månaden och huruvida den bromsande effekten består om behandlingen avslutas.

Dyr behandling
SBU anser inte att det vetenskapliga underlaget är tillräckligt för att behandlingsmetodens kostnadseffektivitet ska kunna bedömas. Men behandling är dyr. Enligt SBU:s beräkningar blir den direkta kostnaden för varje injektion med ranibizumab drygt 13 000 kronor, varav läkemedelskostnaden utgör 10 000 kronor.

I Sverige finns nu omkring 30 000 personer med neovaskulär AMD. Varje år upptäcks sjukdomen hos cirka 3 500 personer. Ofta drabbas båda ögonen och därför är antalet diagnostiserade fall (ögon) betydligt större än antalet patienter som har sjukdomen. Cirka 5 000 fall (ögon) diagnostiseras årligen. Av dessa beräknas, enligt SBU, 4 000 uppfylla kriterierna för behandling.

FAKTA Ranibizumab (Lucentis)
Ranibizumab (Lucentis) är ett antikroppsbaserat läkemedel för behandling av neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD). Läkemedlet innehåller en substans som hämmar en viktig tillväxtfaktor som orsakar kärlnybildning. Behandling med ranibizumab sker i form av upprepade intravitreala injektioner. Injektionerna ges av ögonläkare under sterila förhållanden.

Jenny Järvsén

Källa:
  1. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Ranibizumab för behandling av åldersförändringar i näthinnans gula fläck. SBU alert-rapport nr 2008-03.

Senast ändrad