Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Enhetlig varningstext för epilepsiläkemedel

Enhetlig varningstext för epilepsiläkemedel

Publicerat 2008-07-29

Tidigare i år varnade den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för ett samband mellan epilepsiläkemedel och självmordsbeteende. Nu har den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) beslutat att tolv antiepileptiska läkemedel ska få en enhetlig varningstext i produktresuméerna.

Tio av de antiepileptiska medlen finns på den svenska marknaden med information om psykiska biverkningar i produkresuméerna. De substanser som nu får en enhetlig varningstext är karbamazepin, divalproex, felbamat, gabapentin, lamotrigin, levetiracetam, oxkarbazepin, pregabalin, tiagabrin, topiramat, vigabatrin och zonisamid.

Den ökade risken för självmordsbeteende gäller även för patienter som tar medicinen mot andra sjukdomar än epilepsi, exempelvis migrän och biopolär sjukdom. Läkemedelsverket skriver dock att risken är liten. Patienter ska aldrig på egen hand dosjustera eller avbryta en behandling.

Anette Rickebjer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Nyhet 2008-07-28

Senast ändrad