Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Epilepsiläkemedel ökar risken för självmordsbeteende

Epilepsiläkemedel ökar risken för självmordsbeteende

Publicerat 2008-02-06

Patienter som använder epilepsiläkemedel har dubbelt så hög risk att drabbas av suicidalt beteende (0,42 procent) än patienter som står på placebo (0,22 procent). Det redovisar det amerikanska läkemedelsverket, FDA, efter att analyserat rapporter från placebokontrollerade studier av 11 antiepileptika.

Myndigheten begärde uppgifter från läkemedelsföretagen redan 2005 efter att en preliminär analys visade sambandet mellan epilepsiläkemedel och ökad självmordsbenägenhet. Analyserna omfattade 199 placebokontrollerade studier med 27 863 patienter som fått antiepileptika och 16 029 i placebogruppen.

Fyra fall av självmord fanns rapporterade bland läkemedelsbehandlade gruppen och inget bland dem som hade fått placebo. Därutöver fanns 105 rapporter om självmordstankar bland de läkemedelsbehandlade jämfört med 35 i placebogruppen.

FDA varnar därmed för riskerna och uppmanar sjukvårdspersonalen att noga observera patienterna som behandlas med dessa läkemedel.

En utredning är även på gång hos den europeiska myndigheten EMEA om ett eventuellt samband och äger rum i nära samarbete med FDA.

För samtliga tio antiepileptika på marknaden i Sverige som för övrigt ingår i FDA:s analys finns det redan en varning i produktresuméerna för depression och/eller psykisk störning. Fyra av preparaten är försedda med en varning för ökad risk för självmordstankar eller självmordsbeteende.

FAKTA - analyserade substanser
karbamazepin, felbamat, gabapentin, lamotrigin, levetiracetam, oxkarbamazepin, pregabalin, tiagabin, topiramat, valproat och zonisamid

Sheila Eriksson

Källa:
  1. FDA. FDA Alerts Health Care Providers to Risk of Suicidal Thoughts and Behavior with Antiepileptic Medications. Nyhet 2008-01-31
  2. Läkemedelsverket. Ökad risk för självmordsbeteende av epilepsiläkemedel. Nyhet 2008-02-04

Senast ändrad