Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

EU-utredning av EPO klar

Publicerat 2008-09-11

Fördelarna med erytropoietin (EPO) överväger fortfarande riskerna vid behandling på godkända indikationer. Det fastslår den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté, CHMP, och dess arbetsgrupp för säkerhetsfrågor, PhVWP, efter att ha gått igenom alla tillgängliga data [1].

CHMP rekommenderar dock att produktresuméerna för EPO-preparat uppdateras. Användaranvisningarna kompletteras därför med bland annat kriterier för administrering av EPO och information om att lägsta möjliga dos erytropoesstimulerande medel ska ges för att bibehålla hemoglobinkoncentrationer inom spannet 100-120 g/L.

EU-utredningen startade efter att studier väckt misstankar om förkortad tid till tumörprogression, minskad överlevnad samt ökad risk för venös tromboembolism hos cancerpatienter som behandlas med EPO. Studier hade också indikerat ökad risk för död och allvarlig kardiovaskulär händelse hos anemiska patienter med kronisk njursvikt som behandlas med EPO vid hemoglobinkoncentrationer överstigande 120 g/L.

Svenska Läkemedelsverket gav år 2007 ut nya behandlingsriktlinjer som manade till restriktiv användning av erytropoietin vid cancerrelaterad anemi [2].

Jenny Järvsén

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Europeisk utvärdering av EPO-behandling slutförd. Nyhet den 25 augusti 2008
  2. Läkemedelsverket. Erytropoietin och cancerrelaterad anemi. Behandlingsrekommendation 2007

Senast ändrad