Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Färre biverkningsrapporter förra året

Färre biverkningsrapporter förra året

Publicerat 2008-05-28

Förra året kom 4785 biverkningsrapporter in till Läkemedelsverket. Av dessa var 4610 spontanrapporter och resten kom från icke-interventionsstudier. Det är något färre än år 2006 då myndigheten tog emot totalt 5130 rapporter om biverkningar från den svenska hälso- och sjukvården.

Under 2007 genomfördes generell sjuksköterskerapportering och sjuksköterskorna stod för en fjärdedel av årets rapporter.

Liksom tidigare år hörde vaccinerna till de mest frekvent rapporterade läkemedlen. Det stora antalet vaccinrapporter speglar en utbredd användning och en frekvent förekommande rapportering av lokala reaktioner.

Cirka 40 procent av rapporterna under 2007 gällde allvarliga biverkningar. Bland dem fanns 98 dödsfall, där sambandet mellan reaktionen och den fatala utgången bedömts som möjlig eller inte utesluten.

Waran, Remicade, Enbrel och Trombyl var de enskilda preparat för vilka flest allvarliga rapporter mottogs under 2007. Majoriteten av rapporterna för Remicade och Enbrel har dock kommit via ett särskilt uppföljningsprojekt i sjukvården och representerar därmed en intensifierad spontanrapportering.

FAKTA Mest rapporterade läkemedel 2007

Läkemedel

Antal rapporter (% av totalt inkomna rapporter)

Infanrix

592 (12)

Tetravac

279 (6)

Waran

167 (3)

Enbrel

123 (3)

Remicade

110 (2)

Trombyl

104 (2)

Enalapril

91 (2)

Lyrica

62 (1)

Infanrix-Polio-Hib

60 (1)

Simvastatin

59 (1)

 

Jenny Järvsén

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Rapporterade biverkningar under 2007. Nyhet 2008-05-23.

Senast ändrad