Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / FDA godkänner Tysabri för behandling av Crohns sjukdom

FDA godkänner Tysabri för behandling av Crohns sjukdom

Publicerat 2008-01-25

Ingress

Natalizumab (Tysabri) är registrerat för behandling av MS. Nu har FDA godkänt Tysabri även för patienter med Crohns sjukdom, som inte tolererar eller svarar på konventionell terapi.

Behandlingen har stora risker och kräver noggrann uppföljning. Både patienter och förskrivare i USA måste delta i ett speciellt utbildningsprogram om riskerna med Tysabri. Progressiv multifokal leukoencefalopati och andra allvarliga biverkningar som anafylaxi och leverskada har inträffat.

En utvärdering av behandlingen ska ske efter tre månader och om patienten inte har blivit bättre ska preparatet sättas ut. Vid insättande av Tysabri ska eventuella steroider trappas ut och om det är omöjligt att helt avsluta steroidbehandlingen efter sex månader, måste behandlingen med Tysabri avbrytas.

Britt Wessel

Källa:
  1. FDA News

Senast ändrad