Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Felaktiga arbetsplatskoder stängs

Publicerat 2008-09-30

I morgon, den 1 oktober, stängs felaktiga arbetsplatskoder för nyförskrivning. Kunder som kommer till apoteket med recept med ogiltig kod får inte rätt till läkemedelsförmånen, det vill säga inget rabatterat pris på läkemedlen.

För att arbetsplatskoden ska vara giltig i Stockholms läns landsting ska den bestå av förskrivarkod (7 tecken) samt arbetsplatskod (11 tecken), alltså sammantaget 18 tecken. Om den har färre tecken är det en så kallad kort arbetsplatskod och den är då inte giltig.

Vårdgivare med ogiltiga koder har ett flertal gånger skriftligen uppmanats att korrigera sina koder. Många har åtgärdat men fortfarande finns ogiltiga koder kvar.

Korrekta arbetsplatskoder är nödvändiga för att kunna göra såväl kvalitativ som ekonomisk uppföljning och analys av läkemedelsförskrivningen. Därför anser HSN-förvaltningen att det nu är tvunget att få bort de felaktiga koderna en gång för alla.

Patienter som kommer till apoteket med recept med ogiltig kod kommer att tas om hand enligt en särskild rutin där steg ett är att patienten uppmanas kontakta vårdgivaren för att få ett nytt giltigt recept.

Stängningen av ogiltiga arbetsplatskoder berör inte itererade recept utfärdade före den 1 oktober 2008.

Jenny Järvsén

Senast ändrad