Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fler får förskriva ADHD-läkemedel

Publicerat 2008-11-19

Förskrivningsrätten för narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD utökas den 1 december till att gälla även för läkare med specialistkompetens i psykiatri och rättspsykiatri. Tidigare har endast läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri och barn- och ungdomsneurologi med habilitering haft rätt att skriva ut preparaten.

Förändringen rör läkemedel som innehåller den aktiva substansen metylfenidat (Concerta, Equasym, Equasym Depot, Medikinet och Ritalin).

Anette Rickebjer

Senast ändrad