Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fler får förskriva ADHD-läkemedel

Publicerat 2008-11-19

Förskrivningsrätten för narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD utökas den 1 december till att gälla även för läkare med specialistkompetens i psykiatri och rättspsykiatri. Tidigare har endast läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri och barn- och ungdomsneurologi med habilitering haft rätt att skriva ut preparaten.

Förändringen rör läkemedel som innehåller den aktiva substansen metylfenidat (Concerta, Equasym, Equasym Depot, Medikinet och Ritalin).

Anette Rickebjer

Senast ändrad 2017-12-06