Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Fler receptfria läkemedel på väg ut i handeln

Fler receptfria läkemedel på väg ut i handeln

Publicerat 2008-04-04

Ytterligare receptfria läkemedel ska få säljas i dagligvaruhandeln. Förutsättningar är bland annat att kunderna är över 18 år och att läkemedlen tillhandahålls i förpackningsstorlekar som inte innebär risk för överdosering.

Tidigare i veckan presenterade regeringens utredare Lars Reje det delbetänkande till apoteksmarknadsutredningen som rör detaljhandel med receptfria läkemedel.

Enligt utredningen ska vissa receptfria preparat få säljas i vanliga affärer. Vilka läkemedel det blir bör Läkemedelsverket få i uppdrag att besluta om. Några kriterier är att allvarliga biverkningar av läkemedlen ska vara sällsynta och att preparaten tidigare ska ha sålts receptfritt på apotek inom EES-området. De ska också tillhandahållas i förpackningsstorlekar som inte innebär risk för överdosering även om samtliga läkemedel i förpackningarna intas.

Lars Reje bedömer att det inledningsvis kommer att röra sig om de cirka 80 produkter som exponeras av apoteksombuden i dag.

Liksom för nikotinläkemedel, som får säljas utanför apotek sedan den 1 mars, föreslår utredaren 18 års åldergräns för inköp av receptfria preparat. På apoteken ska det däremot inte krävas några åldersrestriktioner.

– Där finns det farmacevtisk kompetens och rådgivning, säger Lars Reje.

Läkemedlen ska förvaras åtskilda från andra produkter i affärerna. De ska också placeras utom räckhåll för allmänheten eller under personalens uppsikt.

Den som vill sälja receptfria läkemedel måste anmäla detta till Läkemedelsverket. Farmacevtisk kompetens ska inte behövas på försäljningsstället. Men utredarna vill att det ska finnas en kontaktperson med ansvar för att verksamheten bedrivs korrekt.

Restauranger med serveringsstillstånd samt kommuner och landsting kommer dock inte att få sälja läkemedel. I det senare fallet tillåter inte kommunallagen det. Annars ser utredningen inga skäl att undanta någon aktör från att driva detaljhandel med läkemedel.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 april 2009. Förslagen går nu på remiss innan regeringen tar ställning.

Ulrika Nörby

Källa:
  1. SOU 2008:33 Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel. Utredning

Senast ändrad