Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Föreskrift om detaljhandel med nikotinläkemedel är beslutad

Föreskrift om detaljhandel med nikotinläkemedel är beslutad

Publicerat 2008-02-22

Ingress

Läkemedelsverket har publicerat den beslutade versionen om föreskrifter om detaljhandel med nikotinläkemedel. Reglerna träder i kraft den 1 mars 2008.

För att kunna bedriva handel med nikotinläkemedel måste en anmälan göras till berörd kommun, som sedan meddelar Läkemedelsverket. Verksamhetsutövaren ska upprätta ett ”egenkontrollprogram”, som anger hur kraven i föreskrifterna ska uppfyllas. Exempelvis ska nikotinläkemedel förvaras åtskilt från andra produkter och under direkt uppsikt av personal.

Britt Wessel

Källa:
  1. Föreskrift om nikotinläkemedel beslutad. Läkemedelsverket 2008-02-20

  2. Källa 2

Senast ändrad