Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Förorening i Viracept ökar inte cancerrisk

Förorening i Viracept ökar inte cancerrisk

Publicerat 2008-07-25

Ingress

I juni 2007 informerade Läkemedelsverket om att det genotoxiska ämnet etylmesylat (etansulfonsyraetylester) upptäckts i HIV-läkemedlet Viracept (nelfinavir). EU hade även dragit in alla förpackningar. I augusti inträdde ett försäljningsförbud som upphävdes i september efter att åtgärder vidtagits för att förhindra att läkemedlet förorenas igen. Tillverkaren blev också ålagd att utföra toxikologiska studier på djur. Nu visar dessa att etylmesylat inte allvarligt skadar DNA och därför inte heller ökar cancerrisken.

Anette Rickebjer

Källa:
  1. Läkemedelsverket Nyhet 2008-07-25

Senast ändrad