Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Försäljningen av Somadril upphör

Publicerat 2008-03-12

Somadril (karisoprodol) och Somadril Comp får inte försäljas efter den 1 juni 2008. Läkemedelsverket rekommenderar istället användning av orfenadrin eller klorzoxazon.

EU-kommissionen har beslutat dra in marknadsföringstillståndet för Somadril som inte har bättre effekt än liknande medel. Myndigheten fastslår att riskerna med karisoprodol överväger nyttan.

De patienter som behandlas med läkemedlet rekommenderas avbryta behandlingen i samråd med läkare. Risk finns för utsättningssymtom och alternativ behandling bör diskuteras. Om förskrivande läkare bedömer att preparatbyte är omöjligt kommer karisoprodol under viss tid att kunna skrivas på licens.

Britt Wessel

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Försäljningen av Somadril och Somadril comp upphör. Nyhet 2008-03-11

Senast ändrad