Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fortsatt ökade läkemedelskostnader

Publicerat 2008-10-21

Landstingens kostnader för subventionerade läkemedel uppgick under årets första nio månader till knappt 15,5 miljarder kronor. Det är en ökning med 4,4 procent jämfört med motsvarande period 2007.

Vaccin mot livmoderhalscancer står för den största procentuella kostnadsökningen. Gardasil ingår i högkostnadsskyddet sedan maj 2007 och Cervarix sedan mars 2008. Under årets första nio månader har kostnaderna för de här vaccinen ökat med 450 procent – från 8 miljoner kronor förra året till 44 miljoner kronor i år.

Även kostnaderna för läkemedel mot reumatism är högre. Ökningen är 22 procent vid jämförelse av årets tre första kvartal med samma tid 2007.

Minskar gör däremot kostnaderna för magsyramedel, trots att användningen ökar. De nio första månaderna 2007 var kostnaderna för dessa 387 miljoner kronor. Motsvarande siffra i år är till 327 miljoner kronor. Minskningen beror dels på priskonkurrens och dels på att ett tjugotal läkemedel mot magsyra år 2006 förlorade sin subvention.

Jenny Järvsén

Senast ändrad