Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Generika allt billigare

Publicerat 2008-04-29

Priserna på generika fortsatte att falla under år 2007. Till följd av systemet med generiskt utbyte och den priskonkurrens som då uppstod har prisnivån för läkemedel utan patent halverats sedan år 2002. Prisnedgången på dessa läkemedel motsvarade bara under 2007 en besparing på fem miljarder kronor. Det skriver Läkemedelsförmånsnämnden i sin årsredovisning för förra året.

Som exempel på prisras nämns den tidigare storsäljaren Zocord vars pris har sjunkit med cirka 95 procent sedan preparats patent gick ut.

Totalt sett sjönk prisnivån på läkemedel med 1,6 procentenheter under år 2007. Prisminskningen var därmed lägre än föregående år, beroende på att det inte var några patent för storsäljande läkemedel som gick ut under 2007.

Jenny Järvsén

Källa:
  1. Läkemedelsförmånsnämnden

  2. Källa 2

Senast ändrad