Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Högre pris gav bättre effekt

Publicerat 2008-03-27

Andelen patienter som svarar på placebo ökar avsevärt om behandlingen åsätts ett högt pris, visar en studie publicerad i Journal of the American Medical Association (JAMA).

I studien deltog 82 friska försökspersoner som smärtstimulerades med elchocker före och efter behandling med vad de trodde var ett nytt opioidanalgetikum. I själva verket fick alla deltagare placebo, men hälften hade informerats om att pillrets försäljningspris var 2,50 dollar och hälften att det kostade 10 cent. I övrigt gavs båda grupperna samma (felaktiga) information om läkemedlets verkningsmekanism och effekt.

Vid utvärderingen visade det sig att prisuppgiften haft en avgörande betydelse för behandlingens smärtstillande effekt. Med det lägre priset gav placebopillret smärtlindring hos 61 procent av patienterna, medan 85 procent uppnådde analgetisk effekt med det dyrare pillret. Fynden är intressanta eftersom de potentiellt komplicerar bedömningen av läkemedels kostnadseffektivitet och kan ge anledning att problematisera sökandet efter det billigaste läkemedelsalternativet. Detta gäller särskilt terapiområden där placeboeffekten är av stor betydelse.

Studien utfördes vid en teknisk högskola (Massachusetts Institute of Technology), vilket kanske förklarar det inom medicinsk forskning ovanliga bruket av medvetet vilseledande patientinformation.

Jonatan Lindh

Källa:
  1. Waber RL, Shiv B, Carmon Z, Ariely D. Commercial features of placebo and therapeutic efficacy. JAMA. 2008;299:1016-7. Pubmed, Fulltext (endast inom SLL)

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad