Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Hormonbehandling av prostatacancer sämre hos multisjuka

Hormonbehandling av prostatacancer sämre hos multisjuka

Publicerat 2008-02-19

Vid strålbehandling av prostatacancer minskar antiandrogener dödligheten ytterligare, men effekten gäller främst män utan allvarlig samsjuklighet. Det visar en studie publicerad i Journal of the American Medical Association (JAMA).

I studien ingick drygt 200 män med lokaliserad prostatacancer, som utöver strålbehandling fick antingen placebo eller antiandrogener under sex månader. Under en uppföljningstid på åtta år hade de hormonbehandlade en dödlighet på 18 procent, signifikant lägre än placebogruppens 26 procent. Skillnaden tycktes främst bero på ett minskat antal tumörrecidiv.

Intressant nog sågs ett klart samband mellan patienternas övriga sjuklighet och antiandrogenernas effektivitet. Hos i övrigt friska män minskade läkemedlen dödligheten med tre fjärdedelar, medan de snarast tycktes öka dödligheten hos män med måttlig till svår samsjuklighet (ökningen var dock inte statistiskt säkerställd). Sjukligheten utgjordes till största delen av tidigare genomgångna hjärtinfarkter och författarna föreslår att antiandrogenerna kan ha ökat risken för reinfarkt hos dessa patienter.

Resultaten får betraktas som osäkra, eftersom de baseras på en efteranalys av tidigare publicerade data. Men de ligger i linje med tidigare studier, som ingivit misstanke om att antiandrogen behandling kan öka risken för hjärtinfarkt hos äldre män.

Jonatan Lindh

Källa:
  1.  D'Amico AV, Chen MH, Renshaw AA, Loffredo M, Kantoff PW. Androgen suppression and radiation vs radiation alone for prostate cancer: a randomized trial. JAMA. 2008 23;299:289-95. PubMed, Fulltext (endast inom SLL)

Senast ändrad