Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

HPV-vaccinet Cervarix subventioneras

Publicerat 2008-03-27

Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) har beslutat att HPV-vaccinet Cervarix ska ingå i högkostnadsskyddet, från den 26 mars, för kvinnor i åldern 13 till 17 år. Samma begränsade subvention gäller redan tidigare för vaccinet Gardasil.

Socialstyrelsens förslag om allmän barnvaccination mot humant papillomvirus (HPV) är på remiss och beslut fattas i april.

Maximal effekt av vaccinet fås om det ges före sexuell debut. HPV spontanläker vanligen, men viruset kan finnas kvar och ge upphov till cellförändringar, som kan leda till livmoderhalscancer.

Britt Wessel

Källa:
  1. Läkemedelsförmånsnämnden. Pressmeddelande 2008-03-20

Senast ändrad