Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ingen subvention för Nuvaring

Publicerat 2008-02-14

Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) avslår ansökan om subvention för vaginalinlägget Nuvaring. Priset är fyra gånger högre än billigast jämförbara p-piller och företaget har inte kunnat visa att läkemedlet ger ett effektivare skydd mot graviditet.

Företaget Organon som tillverkar läkemedlet anser att beslutet strider mot solidaritets- och människovärdesprincipen. De framhåller att Nuvaring genom bättre följsamhet bidrar till lägre abortfrekvens. Tillgänglig statistik över det finns dock inte.

Landstingens läkemedelsförmånsgrupp har förordat att Nuvaring inte ska ingå i läkemedelsförmånen. Gruppen oroas även över miljörisken som en felaktig destruktion av läkemedlet kan innebära.

Britt Wessel

Källa:
  1. Pressmeddelande från LFN

Senast ändrad