Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Kommittéordförande ordinarie ledamot i Läkemedelsförmånsnämnden

Kommittéordförande ordinarie ledamot i Läkemedelsförmånsnämnden

Publicerat 2008-11-07

Docent Eva Andersén Karlsson utsågs den 16 oktober 2008 till ordinarie ledamot i Läkemedelsförmånsnämnden. Hon efterträder Olof Edhag, som hon har varit ersättare för sedan år 2002. Eva Andersén Karlsson är överläkare inom verksamhetsområde internmedicin, Södersjukhuset AB samt ordförande i södra läkemedelskommittén i Stockholms län och i Läksaks expertgrupp för endokrinologiska och metabola sjukdomar.

– Det är ett mycket intressant uppdrag som Läkemedelsförmånsnämnden har. Vi får vara med i en verksamhet som bryter ny mark, där läkemedel värderas med hänsyn tagen till medicinsk nytta, hälsoekonomi, människovärde och prioritering, säger hon.

Även nordöstra läkemedelskommitténs ordförande, professor Sigurd Vitols, har förordnande för Läkemedelsförmånsnämnden. Han är ersättare för den ordinarie ledamoten professor Rune Dahlqvist.

Ledamöterna och deras personliga ersättare utses av regeringen.

Ulrika Nörby

Senast ändrad