Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Kontrollera läkemedels blandbarhet med sjukhusapoteken

Kontrollera läkemedels blandbarhet med sjukhusapoteken

Publicerat 2008-09-24

I Fass finns ingen utförlig information om läkemedels blandbarhet. Nya och inte rekommenderade blandningar som görs på sjukhusavdelningar ska därför alltid stämmas av med farmaceutisk kompetens. Det är inte tillrådigt att blanda själv då det innebär risk för allvarliga biverkningar och/eller utebliven effekt hos patienterna.

Fass-texter baseras på läkemedelsföretagens data och de har ingen skyldighet att publicera en fullständig dokumentation avseende läkemedels blandbart och kemisk/fysikaliska inkompabiliteter. Om behov finns att ta reda på blandbarheten vid tillsatser till infusionsvätskor är det sjukhusapoteken som ansvarar för detta.

Anette Rickebjer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Nyhet 2008-09-19

Senast ändrad