Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Kraftig blodfettsänkning gav inte mindre ateroskleros

Kraftig blodfettsänkning gav inte mindre ateroskleros

Publicerat 2008-04-07

Åderförkalkningen hos patienter som redan behandlas med simvastatin i maxdos minskar inte ytterligare då man lägger till ezetimib (Ezetrol), enligt en studie publicerad i New England Journal of Medicine.

Trots att ezetimib gav en ytterligare reduktion av LDL-kolesterolet med 1,3 mmol/L uteblev helt den förväntade effekten på halskärlens väggtjocklek, en markör för aterosklerosutveckling [1].

Varför kärlförbättringen uteblev är oklart. En möjlighet är att lipidsänkarnas kärlskyddande effekter till en betydande del medieras via andra mekanismer än själva lipidsänkningen. Olika läkemedel kan därför ha olika terapeutisk effekt trots likartad påverkan på blodfetterna.

En annan faktor som kan ha bidragit är att patienterna, som alla hade en allvarlig lipidrubbning i form av familjär hyperkolesterolemi, redan före inklusionen behandlats med intensiv lipidsänkande behandling under åtskilliga år. Om denna terapi effektivt reducerat aterosklerosen i patienternas kärl kan detta ha minskat potentialen för ytterligare förbättring under den tid som studien pågick.

I studien deltog mer än 700 patienter från åtta länder. Dessa patienter följdes under två års behandling med simvastatin 80 mg/d och ett tillägg av antingen ezetimib 10 mg/d eller placebo. Studien bekostades av MSD, som tillverkar ezetimib.

Jonatan Lindh

Källa:
  1. Kastelein JJ, Akdim F, Stroes ES, Zwinderman AH, Bots ML, Stalenhoef AF, et al. Simvastatin with or without Ezetimibe in Familial Hypercholesterolemia. N Engl J Med. 2008 Mar 30. Pubmed

Senast ändrad