Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Läkare får bättre koll på mediciner i pilot

Läkare får bättre koll på mediciner i pilot

Publicerat 2008-07-02

Dubbelförskrivning. Medicinmissbruk. Piller på villovägar. Många problem blir lättare att lösa om läkare får reda på vilka mediciner som patienter hämtar ut från Apoteket. Det visar ett pilotprojekt om läkemedelsförskrivning som pågår just nu.

I Stockholm deltar bland annat Råsunda vårdcentral i Solna. Där har läkarna sedan i höstas kunnat se vilka läkemedel en patient hämtat ut på Apoteket under den senaste 15-månadersperioden. Innan läkaren tittar på uppgifterna måste patienten först ge sitt medgivande. Katarina Holgersson, ställföreträdande verksamhetschef, menar att kvaliteten på vården påverkats positivt.

Koll på vilka mediciner som passar ihop

– Det här är ett hjälpmedel, både praktiskt och medicinskt. Ibland handlar det om att en patient glömt bort att den faktiskt redan hämtat ut ett visst läkemedel. Vid andra tillfällen kan man få reda på att en patient sedan tidigare har ett läkemedel som antingen har samma effekt eller inte alls passar ihop med det läkemedel man hade tänkt skriva ut, säger Katarina Holgersson.

Att få tillgång till läkemedelsförteckningen underlättar också för läkaren i de fall då läkaren oroar sig för att patienten missbrukar läkemedel.

Bekämpa missbruk

– Om man ser att en patient fått sömnmedel förskrivet av olika vårdgivare tio gånger under den senaste tiden blir det ju naturligt att ta upp den problematiken med patienten istället för att skriva ut en liten förpackning, eller något annat man kanske gjort, om man känt sig lite misstänksam men inte vetat hur mycket medicin patienten hämtat ut, säger Katarina Holgersson.

Det är mycket sällsynt att en patient nekar vårdgivaren att titta på uppgifterna.

Direktlänk i journalen

– De flesta tror ju att vi redan kan se de här uppgifterna direkt i deras journaler, säger Katarina Holgersson.

Nästa steg i projektet är också att läkaren ska få tillgång till uppgifterna genom en länk i journalen i stället för att gå omvägen via Apotekets webbsida. Susanne Sjöviker, projektledare och forskningssjuksköterska på Stockholms läns landstings Läkemedelscentrum, berättar att allting tyder på att vårdgivarna värderar tillgången till läkemedelsförteckningen mycket positivt.

Fler vårdgivare kommer med i sommar

– Alla behöver vänja sig och skaffa sig sitt personliga sätt att utnyttja den här möjligheten. Men på de vårdcentraler som är med ser man att användandet av läkemedelsförteckningen ökar markant med tiden. Alla inser att det här bidrar till en säkrare läkemedelsbehandling, säger Susanne Sjöviker.

Efter sommaren kommer fler vårdgivare att medverka, bland andra akuten på Danderyds sjukhus och ett flertal vårdcentraler. Pilotprojektet är i nuvarande form ett samarbete mellan Apoteket och de tre största landstingen: Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

Mer information

Susanne Sjöviker, projektledare, Läkemedelscentrum
tfn: 08-737 40 17
e-post: susanne.sjoviker@sll.se

Text och foto: Dan Håfström

Senast ändrad