Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Läkemedelsförväxlingar kan minska med ny märkning

Läkemedelsförväxlingar kan minska med ny märkning

Publicerat 2008-09-19

Internationella studier visar att vid en av 130 anestesikliniker blir det fel i läkemedelsanvändningen. Det berättade Anne Kiergegaard, anestesiolog på Södersjukhuset, på ett seminarium vid den fjärde nationella konferensen om patientsäkerhet i Älvsjö den 17 september.

Förväxlingarna beror bland annat på att vid en operation är anestesiläkemedlen uppdragna i sprutor och det är svårt att skilja dem åt i den mörka operationssalen. En annan orsak är att läkemedlen har liknande förpackningar.

För att förhindra att läkemedel förväxlas inom anestesi- och intensivvård och därmed förbättra patientsäkerheten inleddes ett projekt våren 2007 med syfte att hitta en design som skilde läkemedelsförpackningar åt. Resultatet blev att 18 läkemedel nu har en ny märkning som gör att risken för förväxlingar minimeras.

Anette Rickebjer

Källa:
  1. Ändrad design på läkemedel kan minska antalet misstag. Läkartidningen 2008-09-18

Senast ändrad