Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Läkemedelsverket jagar olagliga nätapotek

Läkemedelsverket jagar olagliga nätapotek

Publicerat 2008-06-11

Svenskspråkiga webbplatser som säljer eller upplyser om hur det går att köpa läkemedel via internet har kartlagts av Läkemedelsverket. Ett flertal fall med olaglig försäljning och marknadsföring upptäcktes.

Webbplatserna identifierades via olika sökmotorer med hjälp av sökord som exempelvis internetapotek eller specifika läkemedelsnamn. Totalt granskades 72 olika webbplatser. Av dem exkluderades 21 på grund av att de inte uppfyllde kriterierna (de var så kallade hälsokostbutiker där det inte gick att hitta direkta läkemedelspåståenden eller så vände de sig inte till en svensk kundkrets).

Av de kvarstående 51 webbplatserna var elva sådana som redan i ett tidigare skede varit polisanmälda. Fyra av dem är nu stängda och för övriga kommer Läkemedelsverket att följa upp polisanmälningarna.

Sex av de 51 webbplatserna har nordisk anknytning och där kommer Läkemedelsverket att samarbeta med de nordiska kontrollmyndigheterna kring åtgärder.

För bantning och erektionsproblem
Cirka hälften av resterande 34 webbplatser är internetapotek där det går att beställa läkemedel direkt på webbsidan. Några säljer bara ett eller några få olika läkemedel, men det finns också internetapotek som säljer ”allt”. Bland de mest populära preparaten är bantningspreparat, rökavvänjningspreparat samt medel mot erektionsproblem.

Vissa av webbplatserna säljer inte själva läkemedlen men gör olagligt reklam för receptbelagda läkemedel, och i en del fall länkar de direkt till andra internetapotek för transaktion. Några av webbplatserna är guider till hur man köper läkemedel på internet och en del säljer kosttillskott med läkemedelspåståenden.

När det finns kontaktuppgifter för webbplatserna meddelar Läkemedelsverket ansvariga om att den aktuella läkemedelsförsäljningen och/eller marknadsföringen är olaglig och motiverar varför så är fallet. Om aktiviteterna inte upphör trots påstötningarna från Läkemedelsverket är vitesförelägganden nästa steg. Polisanmälan kan också bli nödvändigt.

Läkemedelsverkets kartläggning är en del i förberedelserna inför en informationskampanj om riskerna med olagliga läkemedel som myndigheten har fått i uppdrag av regeringen att genomföra under året.

FAKTA Regler för läkemedelsköp via internet
Det är tillåtet att beställa läkemedel för personligt bruk från ett EU/EES-land motsvarande högst ett års förbrukning. Läkemedlen måste vara godkända både i Sverige och i exportlandet och ha köpts på apotek eller motsvarande. Om läkemedlet är receptbelagt i det ena eller i båda länderna måste det vara utskrivet av en behörig förskrivare (läkare, farmaceut eller liknande) inom EU/EES.

Det är förbjudet att föra in läkemedel från ett land utanför EU/EES via post. Narkotikaklassade läkemedel får inte tas in i Sverige via post.

Jenny Järvsén

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Läkemedelsverket kartlägger olaglig Internethandel med läkemedel. Nyhet den 2 juni 2008.

Senast ändrad