Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Landstinget fokuserar på nya läkemedel

Landstinget fokuserar på nya läkemedel

Publicerat 2008-06-02

För att få bättre överblick över nya läkemedel har Stockholms läns landsting startat det så kallade Specialläkemedelsprojektet.
– Genom att särskilt följa introduktionen av vissa viktiga läkemedel, ökar våra möjligheter att dessa används på ett ändamålsenligt sätt till rätt patienter, säger projektledaren Mats Kalin.

Många nya bioteknologiska läkemedel är på väg in i sjukvården. Dessa är dyra, några kan erbjuda väsentliga vinster för patienterna, medan nyttan och säkerheten är mer osäker för andra. Specialläkemedelsprojektet inom Stockholms läns landsting har i uppdrag att åstadkomma en – ur såväl medicinsk som hälsoekonomisk synvinkel– ändamålsenlig användning av specialläkemedel/fokusläkemedel.

– Det är angeläget att se till att vi använder dessa läkemedel på ett ansvarsfullt sätt.

Genom att få en tidig överblick av läkemedel på väg in – via en metod kallad horizon scanning – kan vi se dan tillsammans med Läksaks expertgrupper göra en värdering av viktiga nya läkemedel, säger, Mats Kalin, professor i infektionssjukdomar och projektledare för Specialläkemedelsprojektet.

Hur arbetar projektet?
Projektet ska ge en bild av vilka läkemedel som kommer att förskrivas under de närmaste åren och vilka kostnader detta kommer att medföra. I uppdraget ingår sedan att ta fram en modell för introduktion av nya läkemedel.

– Vi skapar en helhetsbild genom att ta fram en prognos två år framåt. Vissa läkemedel vill vi följa extra noggrant vad gäller effekter och bieffekter. Därför arbetar vi med en modell som vi kallar strukturerat införande där vi följer introduktionen av viktiga specialläkemedel. De preparat vi startat med återfinns inom onkologi, psoriasis och övervikt, säger, Mats Kalin.

Mer om Specialläkemedelsprojektets arbete kan du läsa på deras egna sidor på Janusinfo.

FAKTA Specialläkemedelsprojektet
Specialläkemedelsprojektet, som arbetar för att uppnå en – ur såväl medicinsk som hälsoekonomisk synvinkel – ändamålsenlig introduktion av nya viktiga läkemedel, startade år 2007. Initiativ till projektet togs två år tidigare av Läksak (Läkemedelssakkunniga inom Stockholms läns landsting). Projektet finansieras av HSN-förvaltningen inom SLL och planeras vara avslutat i december 2009.

Lucienne Fredriksson, informatör

Senast ändrad