Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Länsrätten avslår överklagande om Andapsin

Länsrätten avslår överklagande om Andapsin

Publicerat 2008-03-07

Magsårsmedlet Andapsin mister sin subvention från den 1 juni 2008. Länsrätten har avslagit företagets överklagande av det beslut som Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) fattade 2006.

Beslutet grundas på att protonpumpshämmare är både billigare och effektivare än Andapsin vid magsårsbehandling.

Länsrätten konstaterar att Andapsin inte är det enda tänkbara alternativet ifall sedvanlig behandling skulle anses vara olämplig. Företaget har inte kunnat visa att läkemedlet har fördelar som motiverar det höga priset jämfört med andra preparat, exempelvis Novaluzid.

Företaget Orion Pharma har möjlighet att överklaga domen inom tre veckor.

Britt Wessel

Källa:
  1. Läkemedelsförmånsnämnden. Andapsin förlorar subvention efter dom i länsrätten. Pressmeddelande 2008-03-05
  2. Länsrätten i Stockholms län Dom 2008-02-15

Senast ändrad