Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lanzodom på väg till Regeringsrätten

Publicerat 2008-11-25

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har överklagat kammarrättens beslut att inte bevilja myndigheten prövningstillstånd i målet om munsönderfallande Lanzo.

Därmed får Regeringsrätten avgöra om TLV ändå ska få prövningstillstånd. TLV hade tidigare överklagat en dom i länsrätten som fastslog att Lanzo som munsönderfallande tablett ska ingå i läkemedelsförmånerna. Men kammarrätten sade alltså nej till att pröva ärendet.

Ulrika Nörby

Källa:
  1. Nyhetsbrevet Pharmaonline 2008-11-25

Senast ändrad