Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Levonova heter numera Mirena

Publicerat 2008-03-18

Levonova, som finns med i Kloka Listan, har bytt namn till Mirena. Det är ett rent namnbyte och innebär inte någon förändring av produkten. Orsaken är att tillverkaren vill ha samma produktnamn i alla länder. I de flesta länder har namnet varit Mirena från början, utom i Skandinavien där namnet Levonova använts.

Siv Martini

Källa:
  1. Bayer AB

Senast ändrad