Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / LFN analyserar samhällsvinster av nya läkemedel

LFN analyserar samhällsvinster av nya läkemedel

Publicerat 2008-08-29

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting har gett Läkemedelsförmånsnämnden i uppdrag att djupare analysera vilka effekter nya läkemedel har på olika aktörer i samhället.

– Vi ska gå tillbaka och titta på beslut och leta specifikt efter vilka kostnader som faller på landstingen, staten och kommunerna och göra en sammanställning, säger Karl Arnberg, hälsoekonom på LFN.

Bakgrunden är bland annat att läkemedel totalt sett kan vara samhällsekonomiskt effektiva men ändå slå hårt mot landstingens läkemedelsbudgetar.

Uppdraget ska vara slutfört i början av 2009.

Ulrika Nörby

Senast ändrad