Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Lidokain effektiv smärtstillare vid otit

Lidokain effektiv smärtstillare vid otit

Publicerat 2008-01-23

Örondroppar med lidokain tar effektivt bort smärtan vid akut öroninflammation, visar en australiensisk studie, som genomfördes på 63 barn i ålder mellan tre och 17 år.

Barnen randomiserades till behandling av det smärtande örat med tre droppar av en tvåprocentig lidokainlösning eller placebo. Smärtskalor användes för att utvärdera effekten, som mättes var tionde minut under en halv timme. Efter 30 minuter uppgav 81 procent i lidokaingruppen mot 59 procent i placebogruppen ingen eller liten smärta. Vid uppföljning rapporterades inga allvarliga biverkningar, vare sig under försöket eller vid telefonkontakt veckan efter.

Perorala analgetika fick användas under studien. Men örondropparna ökade den smärtlindrande effekten ytterligare och de verkade snabbt. Författarna till studien föreslår att ytterligare studier genomförs, gärna på ett mer långverkande lokalanestetikum. Någon smärtstillande örondroppsberedning finns inte godkänd.

Britt Wessel

Källa:
  1. Bolt P, Barnett P, Babl FE, Sharwood LN. Topical lignocaine for pain relief in acute otitis media: results of a double-blind placebo-controlled randomised trial. Arch Dis Child. 2008 Jan;93(1):40-4. Pubmed

Senast ändrad